dissabte, 1 de maig del 2010

Treballant a partir d'una auca de jocs

El passat dijous, en el curs de Formació del Pla de Zona del Tarragonès, vam veure diferents possibilitats de treballar de forma interdisciplinar i en qualsevol nivell educatiu a partir d'una auca. En aquesta ocasió vam escollir l'auca Los juegos de la infancia, núm. 64, impresa a Madrid el 1865 per Marés y Compañia.
Alguns dels objectius que es poden treballar a partir de les auques de jocs són:
 • Conèixer, practicar i valorar els jocs tradicionals
 • Contrastar i comparar els jocs actuals amb els que ja es practicaven al segle XVIII
 • Fomentar la tolerància i el respecte a la diversitat a partir del joc tradicional, entenent que cap joc és exclusiu d’un lloc ni té unes normes que no es poden alterar.
 • Fer una recerca dels nostres jocs tradicionals més propers preguntant als iaios, als pares, a la gent gran, a quins jocs jugaven quan eren petits; com hi jugaven; quines regles tenien; quines joguines es construïen i com les feien, quina banda sonora acompanyava aquests jocs...

Els auques de jocs ofereix doncs un ampli ventall de possibilitats per treballar des de l’Educació Física. Podem emprar-la per fer un senzill comentari anecdòtic dels jocs d’abans fins a intentar extreure’n el màxim rendiment a partir d’un treball acurat, de recerca i anàlisi de la mateixa. Serveixi, com a exemple, la següent proposta que fou presentada a l’Onzena Mostra de fotografia escolar 2008 i que podreu consultar a la pàgina web de l’IES Flix (www.iesflix.cat/lamostra2008/desti/lamostra08.htm):

 1. Enumerem els jocs que apareixen il·lustrats a l’auca i els llistem amb el nom amb què els coneixem.
 2. És probable és que hi hagi jocs que desconeguin. En aquests casos resulta molt interessant demanar-los que imaginin i proposin maneres de jugar-hi.
 3. Per parelles o bé individualment cercar informació de cadascun d’aquests jocs preguntant, a la gent gran, com hi jugava. Demanar als alumnes que busquin fotografies dels seus pares o avis on apareguin jugant amb algun d’aquests jocs –tot i que sembli difícil sempre se solen trobar fotografies de gent saltant a la corda, nens arrossegant cotxets o a vegades jugant a la xarranca, a bitlles o als gronxadors.
 4. Practicar tots i cadascun dels jocs que apareixen a l’auca. S’entén que hi ha jocs o distraccions que no es podran dur a la pràctica o que, lògicament, no són aconsellables de practicar. En altres ocasions caldrà explicar i contextualitzar el joc. En alguns casos es pot fer un recull de jocs de falda o jocs cantats infantils.
 5. També podem dedicar algunes sessions a construir petites joguines, com ara baldufes (6), estels...
 6. De cada joc practicat podeu fer fotografies que posteriorment, a l’aula d’ordinadors, tractarem amb les TIC. Podeu dissenyar el model de pàgina que utilitzarà l’alumnat per fer una presentació del treball i on hi apareixerà la il·lustració de l’auca, la fotografia del grup practicant el joc, la descripció....
 7. Amb les fotografies dels jocs podeu fer-vos la pròpia Auca dels jocs tradicionals del vostre centre. No oblideu demanar a l’ alumnat de fer uns rodolins que puguin acompanyar les imatges i que acabaran de donar sentit a l’auca.

De ben segur que vosaltres podreu enriquir encara més aquest projecte tot dissenyant activitats engrescadores amb el vostre alumnat i que contempli el treball interdisciplinari amb altres àrees. Per a ampliar aquesta proposta podeu consultar:

 • PUBILL, Biel. De Bruegel a la Play. Un viaje de 450 años a través de juegos infantiles (p. 97-103) dins a TÀNDEM, Didàctica de la Educación Física, núm. 29 –enero/marzo 2009-. Editorial Graó, de IRIF, S.L.
 • PUBILL, Biel. Els jocs populars i tradicionals a través de les auques (p. 55-62) dins a GUIX, núm. 354 –maig 2009-. Editorial Graó, de IRIF, S.L.
 • PUBILL, Biel. Posem l’art en joc. Propostes per a treballar els jocs populars i tradicionals a partir de la pintura i el gravat dins a Comunicació Educativa. URV. Abril 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada