Bibliografia jocs ebrencs

En aquesta pàgina hi trobareu un llistat de llibres, catàlegs, dossiers, quaderns, revistes i materials audiovisuals que, sobre JOCS, s'han editat a les Terres de l'Ebre o hi fan referència. Possiblement no hi siguin tots, tanmateix pretén ser una primera aproximació a la bibliografia dels jocs ebrencs -agrairé que si disposeu de referències a altres publicacions aquí no llistades m'ho feu saber a través del contacte d'aquest bloc-.
El llistat s'estructura seguint l'ordre alfabètic dels autors -o coordinadors-:
 1. Llibres exclusivament de jocs
 2. Llibres que contenen articles de jocs
 3. Dossiers, catàlegs i/o revistes de jocs
 4. Materials audiovisuals

1.- LLIBRES EXCLUSIVAMENT DE JOCS
 

ELS JOCS EN LA HISTÒRIA: LES SOCIETATS A TRAVÉS DELS JOCS


BARRULL, Carles i VAQUER, Pineda (coord).
Edita Institut Ramon Muntaner.
ISBN: 978-84-92673-06-3
Depòsit legal: B-17000-2009
1a edició: abril 2009
184 pàgines, blanc i negre (16 cm x 23 cm)

Apunt: Aquest és el primer dels quatre volums dedicats als jocs tradicionals que va editar l’IRMU, resultat de les jornades Els jocs en la història que s’han anat organitzant anualment, des del 2008, a Tàrrega, Tarragona, Figueres i Berga. Tot el llibre conté articles relacionats amb el joc popular i tradicional. Els que fan referència a les Terres de l’Ebre són:
·         Del joc als oficis, dels oficis al joc. El món tradicional a partir del joc, el treball i la festa, de Carme Queralt
·         Els jocs tradicionals de Freginals (El Montsià) recollits al diccionari Català-Valencià-Balear, d’Albert Aragonès –pòster-
·        Fa molts anys també es cantava i jugava. Una experiència a la ZER Ports-Algars, de Neus Cortiella, Marta Prat i Lourdes Rodríguez


ELS JOCS EN LA HISTÒRIA: ESPAIS DE JOC: PATRIMONI, TURISME I FESTA


BARRULL, Carles i ESPUNY, Elena (coord).
Edita Institut Ramon Muntaner.
ISBN: 978-8492673-16-2
Depòsit legal: B-21365-2010
1a edició: maig 2010
192 pàgines, blanc i negre (16 cm x 23 cm)

Apunt: Aquest és el segon dels quatre volums dedicats als jocs tradicionals que va editar l’IRMU, resultat de les jornades Els jocs en la història que s’han anat organitzant anualment, des del 2008, a Tàrrega, Tarragona, Figueres i Berga. Tot el llibre conté articles relacionats amb el joc popular i tradicional. Els que fan referència a les Terres de l’Ebre són:
·         Redescobrir el patrimoni arquitectònic. Espais i jocs a la festa del renaixement de Tortosa, d’Oriol Segarra
·         Hortajoc! Conèixer els espais d’Horta de Sant Joan amb els jocs tradicionals, de Pere Lavega i Biel Pubill
·         L’artesania de la pauma: de treball a joc com a eina de dinamització firal, de Cristina Cardona –pòster-
·         Les corrides de cavalls, rucs i matxos d’Ascó. Joc, diversió, patrimoni i festa, de Biel Pubill i Josep M. Raduà –pòster-
·         De festa en festa i... de joc en joc, de la ZER Ports-Algars –pòster-

 
ELS JOCS EN LA HISTÒRIA: CULTURA MATERIAL I IMMATERIAL EN EL JOC


BARRULL, Carles i ESPUNY, Elena (coord).
Edita Institut Ramon Muntaner.
ISBN: 978-84-92673-16-1
Depòsit legal: SE-2503-2011
1a edició: abril 2011
256 pàgines, blanc i negre (16 cm x 23 cm)

Apunt: Aquest és el tercer dels quatre volums dedicats als jocs tradicionals que va editar l’IRMU, resultat de les jornades Els jocs en la història que s’han anat organitzant anualment, des del 2008, a Tàrrega, Tarragona, Figueres i Berga. Tot el llibre conté articles relacionats amb el joc popular i tradicional. Els que fan referència a les Terres de l’Ebre són:
·         Jocs, diversions i joguines efímeres amb elements de la natura a la Ribera d’Ebre, de Biel Pubill
·         Amb què i a què juguem?, de la ZER Ports-Algars –pòster-


FA UN MUNT D’ANYS AL MATARRANYA...


CELMA, Margarita i VIDAL, Pasqual
Edita Institut de Ciències de l’Educació (ICE). Universitat de Barcelona. Col•lecció Pau Vila, núm. 18.
ISBN: 978-84-88795-13-7
Dipòsit legal: B-17720-2009
1a edició: 2009
208 pàgines, color (21 cm x 29,5 cm)

Apunt: El llibre va resultar guanyador dels XVI Premis Pau Vila (2006), i recull tradicions seculars de la zona del Matarranya, des de festes, balls, cants, contes, gastronomia, mètodes curatius, treballs, costums i creences. Els jocs són presents en 24 pàgines. Les il·lustracions són molt atractives, quasi naïfs, i permeten fer-se una idea ràpida del joc. És un bon material adreçat a les escoles.

JOCS SENIENCS DE SEMPRE


CERVERA, Daniel; PLA, Celso i VERGE, Natàlia.
Edita Club de Birles de la Sénia
Impressió Víctor, taller gràfic La Sènia.
Dipòsit legal: T-1271-99
1a edició: juliol 1999.
144 pàgines, blanc i negre (20 cm x 27 cm)

Apunt: És un molt bon recull de jocs de la Sènia. Els autors, conscients de la importància cultural del joc popular i tradicional, van vincular l’edició del llibre al Club de Birles del poble, amb la idea d’estrènyer el lligam entre joc d’adult i joc infantil popular. A més van tenir la col·laboració dels nens i nenes de l’escola, resultant un llibre viu, ple d’imatges dels nens jugant. A banda d’una setantena de jocs hi trobem imatges de joguines de confecció tradicional, la qual cosa dóna un valor afegit a la publicació.    
"EMBORRAPÀ" JOCS DE CARRER JUGATS A AMPOSTA


COSTES RODRÍGUEZ, Antoni
Edita Ajuntament d'Amposta
Dipòsit legal: T-1590-97
1a edició: desembre 1997
180 pàgines, blanc i negre (17 cm x 24 cm)

Apunt: Malgrat centrar-se en Amposta aquest és, possiblement, el llibre de referència sobre jocs tradicionals i populars de les Terres de l’Ebre. És una publicació feta amb rigor, molt documentada i, sobretot, vertebrada a partir de la recerca en font orals directes. El mètode i la recerca feta li van valer una beca del Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular (1987). El llibre recull més de 160 jocs classificats, entre d’altres, per jocs d’acaçar, curses, llançament, rodona, saltar, endevinar, cançonetes i embarbussaments, de festes majors i construcció de joguines.


JOCS I ESPORTS TRADICIONALS A CATALUNYA 1


COSTES, Antoni; LAVEGA, Pere; PUBILL, Biel
Edita Consell Català de l’Esport
ISBN: 978-84-393-8292-8
Dipòsit legal: B.9282-2010
1a edició: 2010
114 pàgines, color (16 cm x 21 cm)

Apunt: Es un llibre ambiciós. S’estructura en dos volums: el primer dedicat als jocs en solitari o psicomotors, als jocs d’oposició i a la construcció de joguines; i el segon als jocs de cooperació i als de cooperació-oposició –aquest segon, ja acabat, no acaba d’entrar a impremta!-. Es planteja com un manual que sigui pràctic, útil i manejable per a qui el consulti –professionals de l’educació, gent del lleure i de la formació, persones atretes pel tema...-; és per això que s’organitza en un format de fitxes molt visual on apareix el nom del joc però també altres denominacions d’arreu de Catalunya, es descriu el joc, s’apunten altres maneres de jugar, es dóna un apunt sobre el context on es desenvolupava tradicionalment el joc en relació a la vida quotidiana i, encara, s’indiquen recursos i orientacions didàctiques per a dur-los a terme. Els autors, per la seva estreta vinculació a les Terres de l’Ebre, donen moltes referències als nostres jocs i la majoria d’imatges són del territori.  


RECERCA I PATRIMONI ETNOLÒGIC. ELS JOCS TRADICIONALS


ESPUNY ARASA, Elena (coord).
Edita Institut Ramon Muntaner.
ISBN: 978-846115528-6
Depòsit legal: B-16858-2007
1a edició: abril 2007
112 pàgines, blanc i negre (16 cm x 23 cm)
Apunt: Aquest és el primer dels dos volums dedicats als jocs tradicionals que va editar l’IRMU, resultat de les jornades Recerca i Patrimoni Etnològic organitzades dins del Curs de Jocs Tradicionals de la FESTCAT celebrat a Horta de Sant Joan. Tot el llibre conté articles relacionats amb el joc popular i tradicional. Els que fan referència a les Terres de l’Ebre són:
Recuperació de les regates de festa major a l’Ebre, d’Enrique Pedret
Els jocs tradicionals d’adults en diades festives de la Terra Alta, de Pepa Nogués
Els jocs a les ermites de la Terra Alta, una aplicació didàctica, de Lourdes Rodríguez, Marta Prats i Neus Cortiella
Recull de jocs tradicionals a l’escola. Proposta de recopilació conjunta a la Terra Alta, de Josep Joaquim Buj
Projecte per a la publicació d’un volum, un CD i una maleta didàctica sobre jocs populars i tradicionals per dinamitzar el joc en català entre l’alumnat a les escoles i instituts de les comarques de la Terra Alta, Baix Aragó i Matarranya, de Carles Sancho.


RECERCA I PATRIMONI ETNOLÒGIC. ELS JOCS TRADICIONALS I LES NOVES TECNOLOGIES


ESPUNY ARASA, Elena (coord).
Edita Institut Ramon Muntaner.
ISBN: 978-84-612-2685-6
Depòsit legal: B-16858-2007
1a edició: abril 2008
112 pàgines, blanc i negre (16 cm x 23 cm)

Apunt: Aquest és el segon dels dos volums dedicats als jocs tradicionals que va editar l’IRMU, resultat de les jornades Recerca i Patrimoni Etnològic organitzades dins del Curs de Jocs Tradicionals de la FESTCAT celebrat a Horta de Sant Joan. Tot el llibre conté articles relacionats amb el joc popular i tradicional. Els que fan referència a les Terres de l’Ebre són:
·         REPTTE, un projecte de didàctica i patrimoni, de M. Victòria Almuni
·         El joc tradicional dins el projecte COMENIUS. Interrelació de centres educatius a través d’Internet, de Biel Pubill
·         Revista La Riuada de Móra d’Ebre: Els jocs d’ahir, de Joan Launes i Miquel Pérez


EL JOC DE BIRLES A RASQUERA


FARNÓS PIÑOL, Joan
Edita Grup Cultural Rasquerà
“La Impremta” (Hospitalet de l’Infant)
Dipòsit legal: T- 307-89
1a edició: febrer 1989
56 pàgines, blanc i negre (14,5 cm x 21 cm)

Apunt: Aquest petit recull esdevé una joia per entendre la importància de l’associacionisme a l’hora de mantenir i promocionar, entre d’altres, un joc. És, possiblement, un dels primers tractats sobre el joc de birles a Catalunya. Descriu d’una forma planera les característiques del joc a Rasquera, aporta informació sobre campionats locals i intercomarcals celebrats, fa un apunt lingüístic del vocabulari específic utilitzat en el joc, i destaca un seguit de costums i curiositats de la manera de jugar en aquesta població.

  

JUGUEM, JUGUEU, JOCS POPULARS DE LES TERRES DE L'EBRE PER A XIQUETS

 


GALIANA LLASAT, Cinta
Editorial Mediscrit, Tortosa
Dipòsit legal: Z-3534-97
ISBN: 84-923354-0-8
1a edició: 1997 
72 pàgines, color (25 cm x 17 cm)

Apunt: Llibre molt il·lustrat que juga tant amb la descripció dels jocs com amb el dibuix del context on tradicionalment es duia a terme o s’havia localitzat. El resultat és un recull molt interessant d’una setantena de jocs practicats a les Terres de l’Ebre. Destaca però per haver recollit el nom amb què es coneixien els jocs principalment a la zona tortosina. Així trobareu jocs que potser coneixeu amb altres noms, és el cas del piso o tello (xarranca, xalma, trianglo, palet, avió, xancleta...).

DESPERTANT TRADICIONS “A QUÈ JUGUEM AVUI, IAIO?”

 


GILABERT GONZÁLEZ, Sara i CASTELLS BO, Susana.
Edita Patronat Municipal de Turisme de l’Excm. Ajuntament de Deltebre.
Impremta Querol, Tortosa
Dipòsit legal: T-720-99
1a edició: 1999
80 pàgines, blanc i negre (14,5 cm x 21 cm)

Apunt: És un recull modest però amb una gran filosofia darrera: el de despertar l’interès pels jocs d’abans i fer-ho per incentivar el treball col·lectiu dels joves de la Casa d’Oficis de Deltebre. El contacte i la relació dels joves amb la gent gran a través de la recerca de jocs és un recurs fantàstic per a sensibilitzar, formar en valors i apropar ambdós col·lectius al coneixement i al respecte. El producte final són més de quaranta jocs i entreteniments, breument descrits però de forma clara, i que s’acompanyen a vegades de senzills dibuixos.

 
ALLÀ BAIX A L'ERA, RECULL DE JOCS I CANÇONS


MINGUET ITARTE, Mª Joana
Edita Centre Cultural i Recreatiu d'Ulldecona
Dipòsit legal: T-1193-1996
3a edició: 1996
180 pàgines, blanc i negre (17 cm x 23,5 cm)

Apunt: Aquest és un altre dels llibres de jocs important de les Terres de l’Ebre. Centrat en la població d’Ulldecona, un dels trets principals que cal destacar és que és dels pocs llibres del nostre territori que dedica bona part del seu contingut a les cantarelles i als jocs cantats sense oblidar-se les partitures, això el fa un referent en aquest sentit. D’altra banda no es poden menysprear tampoc els més de 160 jocs recollits dels quals una vintena llarga són cantats. 

 
ELS JOCS TRADICIONALS DE FESTA MAJOR ALS POBLES DEL NORD DE LA RIBERA D’EBRE


PUBILL SOLER, Biel
Edita Associació Cultural l’Espona
Gràfiques del Matarranya. Calaceit
ISBN: 978-84-613-1531-4
Dipòsit legal: T-359-2009
1a edició: 2009
32 pàgines, blanc i negre (17 cm x 24 cm)

Apunt: Aquesta petita publicació és resultat d’un cicle de conferències monogràfiques organitzades per l’associació l’Espona, de La Palma d’Ebre. El llibret reprodueix la comunicació centrada en els jocs típics de les festes majors dels pobles del nord de la Ribera d’Ebre. El recull s’estructura a partir de la classificació dels jocs i esports que proposà Cristòbal Moreno Palos. Destaca el fet que seguint aquesta classificació es comprova com la zona estudiada gaudeix d’un patrimoni lúdic ampli i extens que és present en tots els àmbits de la classificació (jocs de locomoció, llançament a distància, llançament de precisió, de pilota, de força de lluita, nàutics i aquàtics, amb animals i d’habilitat amb el treball).


TRADICIONARI: ELS JOCS I ELS ESPORTS TRADICIONALSSOLER AMIGÓ, Joan [coord.]
Enciclopèdia Catalana i Generalitat de Catalunya, Barcelona
ISBN: 84-412-1382-8
Dipòsit legal: B-2.346-2005
1a edició: setembre 2005
311 pàgines, color (24 cm x 29 cm)

Apunt: El 2005 l’Enciclopèdia Catalana va dur a terme un projecte ambiciós i necessari, analitzar l’estat de les tradicions a Catalunya i dibuixar l’estat actual d’aquetes. El resultat fou una enciclopèdia de 10 volums organitzats per àmbits (la vida de la gent, el món del treball, la festa, la música i els balls, el calendari festiu...). Els jocs ocupen un volum sencer, el tercer, i ha esdevingut un llibre de referència per a conèixer l’estat actual dels jocs, esports i diversions tradicionals i populars que gaudim els catalans avui. El volum és resultat de la participació de més de vint-i-cinc autors que aporten visions enriquidores i molt especialitzades de les diferents pràctiques. Hi ha nombroses referències i fotografies a les Terres de l’Ebre. 


 2.- LLIBRES QUE CONTENEN ARTICLES DE JOCS

LES CURSES DE PONTONES A LA RIBERA DE L’EBRE. APROXIMACIÓ A UN ESTUDI DE LES SEVES CARACTERÍSTIQUES I HISTÒRIA (1910-1994)


COLLAZOS RIBERA, Josep Antoni
Dins a Cultura fluvial del Pirineu a la Mediterrània (p.151-173)
Amics i amigues de l’Ebre, 1997
Imprimeix Gràfiques del Matarranya, Calaceit
ISBN: 84-605-7055-x
Dipòsit legal: T-1663-97
1a edició: tardor 1997
376 pàgines, blanc i negre (15,5 cm x 21,5 cm)
Apunt: L’article, molt ben documentat, explica la història i l’evolució que han fet les curses de pontones o muletes a la Ribera d’Ebre. Dóna informació dels possibles orígens d’aquestes competicions, fa un recorregut històric fins a l’actualitat, descriu els tipus d’embarcacions, aporta dades i anècdotes sobre les curses...
100 JOCS CANTATS A ASCÓ


PUBILL SOLER, Biel
Dins de II Congrés de Cultura Popular i Tradicional Catalana (p.264-268)
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1997
ISBN: 84-393-4134-2
Dipòsit legal: B. 46.382-1996
1a edició: novembre 1996
440 pàgines, blanc i negre (21 cm x 29,5 cm)
Tiratge 2000 exemplars

Apunt: L’article és resultat de la comunicació presentada al II Congrés de Cultura Popular celebrat a Balaguer. En aquest s’explicita una experiència duta a terme a l’escola Sant Miquel d’Ascó durant el curs 1994/95 en la qual es va enregistrar la banda sonora lúdica dels nens i nenes, recollint més de 100 cançons i cantarelles vinculades als jocs. De resultes es van fer un seguit de classificacions quant a moixaines, jocs de saltar a corda, de goma, de picar de mans...


SANT ANTONI MOS GUARDO!


PUBILL, Biel i RADUÀ, Josep M.
Editen els autors. Col•lecció La Galvana, 5
Impressió: Gràfiques del Matarranya, Calaceit
ISBN: 84-609-4712-2
Dipòsit legal: T-440/2005
72 pàgines, blanc i negre (23 cm x 17 cm)
1a. Edició: abril 2005
Tiratge: 725 exemplars

Apunt: Llibre de fotografies antigues d’Ascó. Forma part d’una col·lecció de 10 títols monogràfics. En aquest llibre hi trobem àmpliament il·lustrada la festa major d’hivern i, a través de més de 25 pàgines, s’expliquen les tradicionals corrides de cavalls, rucs i matxos –cal destacar les fotografies antigues que es remunten als anys trenta-.

ASCÓ A L’ENVELAT!


PUBILL, Biel i RADUÀ, Josep M.
Editen els autors. Col•lecció La Galvana, 6
Impressió: Gràfiques del Matarranya, Calaceit
ISBN: 84-609-9438-4
Dipòsit legal: T-166/2006
72 pàgines, blanc i negre (23 cm x 17 cm)
1a. Edició: abril 2006
Tiratge: 650 exemplars

Apunt: Llibre de fotografies antigues d’Ascó. Forma part d’una col•lecció de 10 títols monogràfics. En aquest llibre hi trobem àmpliament il•lustrada la festa major d’estiu. Les més de 40 fotografies antigues mostren jocs, esports i diversions del poble d’ençà els anys trenta. No hi falten imatges de corrides pedestres, competicions de futbol, proves ciclistes, jocs infantils...


EL JOC I EL PAISATGE LÚDIC A L’OBRA D’ARTUR BLADÉ I DESUMVILA


PUBILL SOLER, Biel
Dins a La lliçó de l’Ebre (p.87 – 122) col•lecció Daliner, núm. 4
Edita Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
ISBN: 84-922946-6-3
Dipòsit legal: T-791-2005
1a edició: juny 2005
128 pàgines, blanc i negre (17 cm x 24 cm)

Apunt: L’article repassa l’obra de l’escriptor benissanetà Artur Bladé i recull tots els jocs i diversions als quals fa referència aquest autor en els seus llibres. El treball permet endinsar-se no sols a la figura literària d’aquest escriptor, també copsar quins eren els jocs típics dels nens i nenes de Benissanet durant el primer terç de segle XX. El text s’articula a través de textos extrets dels llibres i de cites d’altres autors o testimonis que acaben de confirmar i donar coherència als records de Bladé. 


LES CORRIDES I ELS JOCS TRADICIONALS, LA PART MÉS LÚDICA DE LA FESTA DE SANT ANTONI D’ASCÓ


PUBILL SOLER, Biel
Dins a La festa de Sant Antoni als Països Catalans (p. 343 - 359) Col•lecció Daliner, 6. Edita Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2008.
ISBN: 978-84-935564-3-3
Dipòsit legal: T-2288-2007
1a edició: maig 2008
376 pàgines, blanc i negre (16,5 cm X 24 cm)
Tiratge 900 exemplars

Apunt: El llibre recull les ponències i comunicacions presentades a les primeres Jornades d’Estudi de la Festa de Sant Antoni als Països Catalans, celebrades a Ascó el febrer de 2006 –en total 31 articles-. L’article que destaquem descriu el paper que tenen les corrides de cavalls, rucs i matxos com a pilar bàsic de la festa de Sant Antoni a Ascó –declarada Festa d’Interès Nacional-. Explica els possibles orígens, detalla els diferents circuits, la dinàmica de les corrides, els tradicionals premis, el paper dels músics... A banda destaca també el paper que des del 2000 han pres els jocs tradicionals dins del programa de la festa, en particular la recuperació de la corrida de la forca, la tirada de birles, la corrida de pedres o el joc de la trisella.


LA TRISELLA O JOC DE LA BOLA. APUNT D’UN MÓN LÚDIC QUASI PERDUT


PUBILL SOLER, Biel
Dins a Miscel•lània del CERE, núm. 21, (p. 185-195)
Edita Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2010.
ISBN: 978-84-935564-9-5
Dipòsit legal: T-18-1985
1a edició: gener 2011
280 pàgines, blanc i negre (17 cm x 24 cm)
Tiratge 600 exemplars

Apunt: L’article dóna notícia del joc de la trisella o joc de la bola. Es tracta d’un antic joc d’aposta fet a partir d’aquesta eina del camp. El text explica els antecedents del joc, dóna referències documentals de la seva pràctica en diferents poblacions de la zona de la Ribera d’Ebre, explica la dinàmica del joc i descriu una actuació duta a terme per l’associació cultural Lo Llaüt d’Ascó per a donar a conèixer i promocionar el joc, en particular entre l’alumnat dels centres educatius de la zona i a través de la seva posada en escena en el marc de la festa de Sant Antoni a Ascó. es jugava. 3.- DOSSIERS, CATÀLEGS I/O REVISTES DE JOCS


50 ANYS J.E. RIBA-ROJA D’EBRE


ANDREU ALABART, Josep M.
Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
Impressió Grafdos, S.L.
68 pàgines, color (21 cm x 21 cm)

Apunt: El catàleg recull la història gràfica del futbol de Riba-roja des dels anys quaranta. Les fotografies van acompanyades d’un breu text.

BLADÉ A L’ESCOLA

ARDÈVOL, M. Pilar (coord)
Edita Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
ISBN: 84-935564-1-6
Dipòsit legal: T-128-2007
1a edició: febrer 2007
50 pàgines, color (21 cm x 29,5 cm)
Apunt: Es tracta de dos quaderns de treball adreçats als alumnes de primària i secundària i que van acompanyats, també, d’una guia per al mestre. Els dossiers estan centrats en l’obra memorialista de l’escriptor Artur Bladé Desumvila. A banda de tractar aspectes ambientals, de context, literaris i històrics, el dossier dedica 10 pàgines a treballar els jocs que apareixen en l’obra d’aquest autor de Benissanet.
ELS JOCS TRADICIONALS A L’AULA. EXEMPLE D’APLICACIÓ PRÀCTICA

ESPUNY VIDAL, Cinta (coord.)
Seminari de formadors/es d’educació física Terres de l’Ebre
Departament d’Educació
ISBN: 978-84-692-2049-8
Dipòsit legal: T-790-2009
1a edició: 2009
58 pàgines, blanc i negre (21 cm x 14,5 cm)
Apunt: És el primer dels dossiers d’educació física confeccionat dins el seminari de formadors/es d’educació física. En aquesta ocasió el tema treballat són els jocs tradicionals i el quadern recull diverses propostes de jocs fets a partir de la preparació o construcció d’una petita maleta que conté objectes susceptibles de jugar. Hi trobem la descripció i les imatges d’una vintena de jocs. Entre aquests cal destacar els fets amb patacons, jocs d’habilitat amb baldufes, boles, xapes... i jocs de precisió com ara el set i mig o la ratlleta. 
JOCS D’AGRUPACIÓ I D’ESTRATÈGIA. PRÀCTICA INCLUSIVA I COOPERATIVA

ESPUNY VIDAL, Cinta (coord.)
Seminari de formadors/es d’educació física Terres de l’Ebre
Departament d’Educació
ISBN: 978-84-693-2466-0
1a edició: 2010
58 pàgines, blanc i negre (21 cm x 14,5 cm)

Apunt: És el segon dels dossiers d’educació física confeccionat dins el seminari de formadors/es d’educació física. En aquesta ocasió el tema treballat són els jocs d’estratègia (jocs d’ocupació i distribució de l’espai, de persecució, de punteria i d’amagar). El recull evita els jocs abastament coneguts i en presenta de nous amb imatges que il·lustren la dinàmica a seguir.

JOCS I ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ. EXEMPLE D’APLICACIÓ PRÀCTICA


ESPUNY VIDAL, Cinta (coord.)
Seminari de formadors/es d’educació física Terres de l’Ebre
Departament d’Educació
ISBN: 978-84-694-1922-9
Dipòsit legal: /-694-2011
1a edició: 2011
56 pàgines, blanc i negre (21 cm x 14,5 cm)

Apunt: És el tercer dels dossiers d’educació física confeccionat dins el seminari de formadors/es d’educació física. En aquesta ocasió el tema treballat són els jocs i les activitats d’orientació. Es proposen diferents estratègies per posar en pràctica jocs i activitats d’orientació a l’aula, al gimnàs, al pati i al medi rural i urbà. 


LA PART MÉS LÚDICA DE LA FESTA MAJOR: JOCS, DIVERTIMENTS I COMPETICIONS


PUBILL SOLER, Biel
Dins el Programa de Festa Major Ascó 2008 (p. 5-14)
Edita Comissió de Festes Ajuntament d’Ascó
Int Projectes Disseny
1a edició: agost 2008
72 pàgines, color (20 cm x 20 cm)

Apunt: El monogràfic repassa les activitats lúdiques que apareixen als programes de festa major d’Ascó entre 1950 i el 2007. El text va acompanyat de fotografies representatives com les carreres de la forca, les corrides pedestres, les curses ciclistes...


TRADIJOC IV TROBADA COMARCAL DE JOCS TRADICIONALS A LA RIBERA


PUBILL, Biel (coord.)
Edita IES Flix
Imprimeix Òptim disseny
Dipòsit legal: T-930-2008
1a edició: Maig 2008
60 pàgines, blanc i negre (21 cm x 14,5 cm)

Apunt: Dossier que descriu l’experiència lúdica endegada el 2005 pels instituts de la Ribera d’Ebre i a la qual s’hi va afegir la Terra Alta el 2007 i que reuneix, anualment, els alumnes que cursen 1r d’ESO d’ambdues comarques en el marc d’una jornada lúdica que té per objectiu la pràctica de jocs tradicionals i populars pels carrers i places dels pobles. El dossier conté 25 jocs amb una breu pinzellada històrica, l’explicació i una fotografia al·lusiva.


TRADIJOC V TROBADA COMARCAL DE JOCS TRADICIONALS A LA TERRA ALTA


PUBILL, Biel (coord.)
Edita IES Terra Alta de Gandesa
1a edició: Maig 2009
52 pàgines, blanc i negre (21 cm x 14,5 cm)

Apunt: Dossier que descriu l’experiència lúdica endegada el 2005 pels instituts de la Ribera d’Ebre i a la qual s’hi va afegir la Terra Alta el 2007 i que reuneix, anualment, els alumnes que cursen 1r d’ESO d’ambdues comarques en el marc d’una jornada lúdica que té per objectiu la pràctica de jocs tradicionals i populars pels carrers i places dels pobles. El dossier conté 22 jocs amb una breu pinzellada històrica, l’explicació i una fotografia al·lusiva.


TRADIJOC VI TROBADA INTERCOMARCAL DE JOCS TRADICIONALS


MOSEGUI, Conxita (coord.)
Edita IES Julio Antonio de Móra d’Ebre
Imprimeix Jeroni de Moragas
1a edició: Maig 2010
58 pàgines, blanc i negre (21 cm x 14,5 cm)

Apunt: Dossier que descriu l’experiència lúdica endegada el 2005 pels instituts de la Ribera d’Ebre i a la qual s’hi va afegir la Terra Alta el 2007 i que reuneix, anualment, els alumnes que cursen 1r d’ESO d’ambdues comarques en el marc d’una jornada lúdica que té per objectiu la pràctica de jocs tradicionals i populars pels carrers i places dels pobles. El dossier conté 25 jocs amb una breu pinzellada històrica, l’explicació i una fotografia al•lusiva.


TRADIJOC VII TROBADA DE JOCS TRADICIONALS DE LA RIBERA D’EBRE I LA TERRA ALTA


PUBILL SOLER, Biel
Edita IES Flix
ISBN 13: 978-84-613-1809-4
Dipòsit legal: T-826-2011
1a edició: Maig 2011
74 pàgines, blanc i negre (21 cm x 14,5 cm)

Apunt: Dossier que descriu l’experiència lúdica endegada el 2005 pels instituts de la Ribera d’Ebre i a la qual s’hi va afegir la Terra Alta el 2007 i que reuneix, anualment, els alumnes que cursen 1r d’ESO d’ambdues comarques en el marc d’una jornada lúdica que té per objectiu la pràctica de jocs tradicionals i populars pels carrers i places dels pobles. El dossier conté 32 jocs amb una breu pinzellada històrica, l’explicació i una fotografia al•lusiva.


ELS JOCS EN TEMPS DELS MORISCS


PUBILL, Biel i RADUÀ, Josep M.
Edita Ajuntament d’Ascó
Dipòsit legal: T-919-2011
1a edició: abril 2011
16 pàgines, color (20,5 cm x 29,5 cm)

Apunt: El quadern explica el projecte Joc a joc de plaça a plaça que es ve organitzant a Ascó des de principis del 2000. La proposta consisteix en organitzar jocs pels carrers i places del poble amb l’objectiu de relacionar patrimoni arquitectònic i patrimoni lúdic. Amb aquest objectiu el dossier presenta fins a onze jocs que ja es practicaven a principis del segle XVII a Ascó i que, per tant, podem relacionar que els practicaven els moriscs que hi habitaven.


ELS JOGUETS DELS IAIOS


QUERALT, Mª Carme
Museu del Montsià, Amposta
1a edició: 1992
10 folis, a una cara, en blanc i negre (21 cm x 29,5 cm)

Apunt: Ens trobem davant del primer quadern adreçat als escolars que té per objecte treballar els joguets tradicionals. La iniciativa va sorgir de l’antropòloga Carme Queralt qui també va dissenyar una exposició itinerant de joguets populars que, durant uns anys, va circular per les Terres de l’Ebre sota l’auspici del Museu del Montsià. Es va redactar un quadern adreçat als alumnes de 1r i 2n d’EGB i un altre per als de 3r, 4t i 5è. A més es va editar un quadern per al mestre. És una llàstima que l’exposició deixés de circular doncs amb ella van desaparèixer, també, aquests primers materials de treball.


JOGUINES TRADICIONALS AL MONTSIÀ


QUERALT, Mª Carme
Museu del Montsià, Amposta
Dipòsit legal: B-5412-1995
1a edició: 1995
8 pàgines, color (21 cm x 29,5 cm)

Apunt: Catàleg de l’exposició Joguines tradicionals que va crear el Museu del Montsià i que va itinerar durant els anys noranta i fins a principis del 2000. El catàleg recull la referència de les més de setanta joguinetes que contenia la mostra i s’hi reprodueixen diverses peces.

 
EL CICLISME A BENISSANET


L'AUFABIGA, revista d’informació de l'Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila de Benissanet
n. 12, estiu 2010
Impressió ôptim Disseny, Ascó. DL T-1.235-04 ISSN 2013-6609
24 pàgines, blanc i negre (21 cm x 30 cm)
Tiratge 200 exemplars

Apunt: L'Aufàbiga és la portaveu de l'associació cultural Artur Bladé i Desumvila. Aquesta associació té interès en recuperar qualsevol parcel·la del patrimoni de Benissanet, i és per això que cada revista intenta enfocar una temàtica diferent. L'estiu de 2012 el tema tractat va girar al voltant de les curses ciclistes a la població. Així hi trobem: . Entre aquests articles hi trobem:
 • Les primeres pedalejades per Benissanet, de Biel Pubill
 • Des de sempre, sobre dues rodes, de Carme Pedrós
 • Entrevista a Paco Roca, de Joana Medina
 • Benissanet: bicicletes i festes, de Paco Bladé
 • Llegim Bladé, de Jordi Montagut
 • L'Argilaga sobre rodes, de Jordi Montagut
 
ELS JOCS D’AHIR

LA RIUADA, revista d’informació cultural de Móra d’Ebre, n. 28, desembre 2006
Impremta EBRO, Móra d’Ebre. DLTN 1843-1994
64 pàgines, blanc i negre (21 cm x 30 cm)
Tiratge 600 exemplars

Apunt: La Riuada és una revista que periòdicament apareix tractant un tema monogràficament. Al desembre de 2006 va centrar-se en els jocs tradicionals. Trobem 44 pàgines que contenen 10 articles centrats, sobretot, en les activitats lúdiques de la capital de la Ribera d’Ebre. Entre aquests articles hi trobem:
 • Les edats del joc o la riquesa de jugar, de Biel Pubill
 • Recull de jocs tradicionals a Móra d’Ebre, d’Alfons Argilaga i altres
 • Pals, canyes i altres endergos! Els constructors de joguines, de Biel Pubill
 • Jugar a les eres i a les sènies, de Maite Cot
 • Els jocs tradicionals, la part més lúdica de la Festa Major de Móra d’Ebre. Un repàs de 1940 al 2005, de Biel Pubill

  LA FESTA MAJOR

LA RIUADA, revista d’informació cultural de Móra d’Ebre, n. 31, desembre 2009
Impremta EBRO, Móra d’Ebre. DLTN 1843-1994
80 pàgines, blanc i negre (21 cm x 30 cm)
Tiratge 600 exemplars

Apunt: La Riuada és una revista que periòdicament apareix tractant un tema monogràficament. Al desembre de 2009 va centrar-se en les activitats pròpies de la Festa Major de Móra d'Ebre. HI trobem per tant diversos articles que fan referència a activitats lúdiques tradicionals pròpies de la festa major de la capital de la Ribera d’Ebre. Entre aquests articles hi trobem:
 • De les completes al ball de jotes, de Biel Pubill
 • Els espectacles taurins a les festes de Móra d'Ebre, de Júlio Montfort i Joan Launes
 • Les corregudes de bicicletes durant les festes majors, de Maite Cot
 • El futbol a la Festa Major, de Ramon Canalda
 • Ball a la plaça, d'Alfons Argilaga

  KALAT-ZEYD

KALAT-ZEID, revista d’informació cultural de Calcaceit
n.1 (gener 1996) al n.8 (abril 2003)
Edita Asociación de Mujeres y Consumidores Kalat-zeyd
Impremta Gràfiques del Matarranya, Calaceit. DLTE: 45-46
12 pàgines, blanc i negre (21 cm x 30 cm)

Apunt: Fem referència a aquesta revista del Matarranya peer la seva proximitat a les nostres Terres i pel fet de ser portaveu d'iniciatives culturals molts interessants darrera les quals hi ha hagut l'Associació Cultural del Matarranya amb persones, com Carles Sancho, que han fet molta recerca sobre jocs tradicionals i l'han promogut. Al llarg d'aquests números hi trobem sempre una secció adreçada als jocs populars de la zona, amb reculls de Teresa Jassà i José Bengoechea.

  MALPÀS

MALPÀS, revista d’informació local d'Ascó,
n. 1 (agost 1993) fins avui, n. 73 (desembre 2011)
Edita Ajuntament d'Ascó
Impremta BASSA, Móra d’Ebre. T-1142-93
48/52 pàgines, blanc i negre (21 cm x 30 cm)
Periodicitat trimestral
Tiratge 350 exemplars

Apunt: Malpàs és la revista local d'Ascó i portaveu de l'associació cultural Lo Llaüt. Des del primer número el 1993 fins a l'actualitat té una secció fixa que es fa ressò dels jocs i de les activitats lúdiques i esportives que es realitzen a la població. S'hi poden trobar referències a jocs populars i tradicionals infantils, com reflexions al voltant dels jocs i distraccions vinculades a les festes majors, tant d'estiu com d'hivern, així com articles sobre exhibicions i competicions de tota mena. Destacar tots els articles que fan referència als jocs propis de Sant Antoni, com ara les corrides de cavalls, rucs i matxos, així com la recuperació de jocs d'adults com ara la trisella, o la cerca en relació als jocs de trinquet. 4.- MATERIALS AUDIOVISUALS


ELS JOCS TRADICIONALS, UN MÓN D’EMOCIONS!


COSTES, Toni; LAVEGA, Pere; PUBILL, Biel
Imatges: Santi Valdepérez
Edita Secretaria General de l’Esport
ISBN: 978-84-393-8248-5
Maig 2009

Apunt: Aquest DVD forma part d’un projecte més ampli encarregat per la Secretaria General de l’Esport que pretenia treballar i analitzar com les diferents tipologies de jocs afecten les nostres emocions. El vídeo es va enregistrar en diferents indrets de les Terres de l’Ebre. 


9è CURS DE JOCS TRADICIONALS. FESTCAT 2005


LAVEGA, Pere i PUBILL, Biel (coord.)
Edita Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre URV
ISBN: 84-608-0377-5
Dipòsit legal: T-1094-05
1a edició: juliol 2005

Apunt: El CD recull 22 comunicacions i tallers que van formar part del programa de l’escola d’estiu FESTCAT celebrada a Horta de Sant Joan el juliol de 2005, organitzada pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. El CD conté moltíssimes fotografies del territori. Destaquen els següents articles:
 • Vall-de-roures: jocs en un poble medieval. Jocs de pilota i trinquets, de Toni Costes i altres.
 • Jocs de carrer. Jocs pels carrers a Prat de Comte, de Pere Lavega i Biel Pubill
 • El joc motor en l’obra de Sebastià Juan Arbó, de Toni Costes i Carme Queralt
 • El joc i el paisatge lúdic en l’obra d’Artur Bladé, de Biel Pubill
 
10è CURS DE JOCS TRADICIONALS. FESTCAT 2006


LAVEGA, Pere i PUBILL, Biel (coord.)
Edita Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre URV
ISBN: 84-393-7131-4
Dipòsit legal: T-1213-06
1a edició: juliol 2006

Apunt: El CD recull 32 comunicacions i tallers que van formar part del programa de l’escola d’estiu FESTCAT celebrada a Horta de Sant Joan el juliol de 2006, organitzada pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. El CD conté moltíssimes fotografies del territori. Destaquen els següents articles:
 • Els jocs a les ermites de la Terra Alta. Una aplicació didàctica, de les mestres de la ZER Ports-Algars
 • El joc tradicional en un context festiu. Aplecs i romiatges, de Carme Queralt
 • Jocs de romiatge al Convent de Sant Salvador, de Pere Lavega i altres
 • La Festcat d’Horta de Sant Joan, una experiència viscuda, de Mariona Gil
 • Bruegel a la plaça d’Horta, de Quim Botey i altres
 • Pontones, muletes i llaguts catalans, tradició i actualitat, de Jesús Auré
 • La contextualització dels jocs tradicionals: l’Ebre, un riu de jocs, d’Antoni Costes i altres
 • Visió històrica dels jocs tradicionals: Miravet, una fortalesa d’aventures!, d’Antoni Costes i altres
 • L’Ebre i Miravet a partir de la mirada de l’escriptor i memorialista Artur Bladé i Desumvila, de Biel Pubill
 • Els jocs de Joan Amades a la Terra Alta, de Toni Costes i altres
 
11è CURS DE JOCS TRADICIONALS. FESTCAT 2007. ELS JOCS TRADICIONALS, LA RECERCA I LA SEVA PEDAGOGIA


LAVEGA, Pere i PUBILL, Biel (coord.)
Edita Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre URV
ISBN: 978-84-612-3649-7
Dipòsit legal: T-834-08
1a edició: juliol 2007

Apunt: El CD recull 31 comunicacions i tallers que van formar part del programa de l’escola d’estiu FESTCAT celebrada a Horta de Sant Joan el juliol de 2007, organitzada pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. El CD conté moltíssimes fotografies del territori. Destaquen els següents articles:
 • La banda sonora dels jocs: cantarelles i cançons. Els jocs cantats d’Horta, de Neus Cortiella i Lourdes Rodríguez
 • Disseny d’un itinerari per Horta amb el joc tradicional com a fil conductor, de Pere Lavega i altres
 • Com apropar-nos al territori a través del joc tradicional: joc a joc de plaça a plaça, de Biel Pubill
 • La via verda de la Terra Alta: un viatge per la senda dels jocs tradicionals, de Pere Lavega i altres
 • Hortajocs! Un viver de jocs pels carrers i places del nucli medieval. Els racons lúdics d’Horta a través de la imatge, de Quim Botey i altres

12è CURS DE JOCS TRADICIONALS. FESTCAT 2008. ELS JOCS TRADICIONALS: BASES I RECURSOS PER A TREBALLAR JUGANT


LAVEGA, Pere i PUBILL, Biel (coord.)
Edita Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
ISBN: 978-84-393-8132-7
Dipòsit legal: B-40673-09
1a edició: juliol 2009

Apunt: El CD recull 29 comunicacions i tallers que van formar part del programa de l’escola d’estiu FESTCAT celebrada a Horta de Sant Joan el juliol de 2008, organitzada pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. El CD conté moltíssimes fotografies del territori. Destaquen els següents articles:
 • Terrajocs 2008, de Miquel Bes i Montse Vidal
 • Una garba de jocs tradicionals per la via verda de la Terra Alta, de Biel Pubill
 • Jocs, natura i oficis: la màgia dels jocs tradicionals als Ports, de Pepa Nogués

ELS JOCS TRADICIONALS VINCULATS ALS OFICIS, A LES FEINES


PUBILL SOLER, Biel (coord.)
Dins a III Jornada d’Etnologia a les Terres de l’Ebre.
Edita Associació Cultural Lo Llaüt, d’Ascó.
Gràfiques del Matarranya. Calaceit, 2003
ISBN: 84-607-8952-7
Dipòsit legal: T-1154-03
1a edició: tardor 2003
Tiratge: 250 exemplars

Apunt: El CD recull tots els materials presentats al llarg de la jornada d’etnologia celebrada a Ascó el 11 d’octubre de 2003. Són una cinquantena d’articles –comunicacions i ponències- de temàtica etnològica. En relació al joc hi ha l’article esmentat sobre jocs, esports i diversions relacionades amb els oficis.