divendres, 11 de febrer del 2011

PFZ Tarragonès (3) -Les birles-


Com vam comentar en el marc de la jornada del PFZ, els jocs són resultat de l'evolució, de les modes, de la necessitat que pugui tenir un col·lectiu de mantenir-los, de la "contaminació" o influència que reben d'altres cultures...
Donat que suposadament tots sabem o hem vist jugar a les bitlles o birles, vaig proposar la pràctica del joc del moölkky -originari dels països escandinaus-.El joc consta de 12 cilindres d'uns 20 cm d'alçada per 5 de diàmetre. Cadascuna d'aquestes peces està numerada de l'1 al 12. En iniciar-se el joc es col·loquen en forma de triangle, de menor a major puntuació, a una distància consensuada prèviament que dependrà de l'edat dels jugadors.Per torns, i ordenadament, els jugadors aniran tirant un altre cilindre -aquest sense numerar i que vindria a fer les funcions del que nosaltres coneixem com a bitllot-. Es tracta d'intentar tombar el màxim nombre de cilindres o un cilindre determinat a fi d'aconseguir una puntuació fixada prèviament.
Així, si es tomba més d'un cilindre la puntuació resultant és la suma de cilindres caiguts -per exemple, si se n'han tombat 4 el resultat és 4 punts-. Ara bé, si es tira sols un cilindre aleshores la puntuació correspon al número que tingués aquest cilindres -per exemple, si el cilindre tombat corresponia al 9, aleshores la puntuació és de 9-.
Un incís, quan es tomba un o més cilindres, aquests s'aixequen i es col·loquen en el lloc on han caigut, amb la qual cosa cada cop les peces estan més separades i allunyades dels tiradors.
L'objectiu final, com deia, és d'arribar a un nombre determinat exacte de punts -per exemple 50 punts-. Cas que es superi aquesta puntuació aleshores hi ha una penalització i cal anar a una xifra superior -per exemple, si s'han passat de punts i hem obtingut en la darrera jugada 52 punts en comptes de 50, aleshores estem obligats a seguir jugant i intentar arribar a 70 punts-.

El joc resulta molt engrescador i interessant donat que hi intervé la punteria i la precisió en el tir, però també el càlcul i la previsió d'on tirar doncs, cada cop com deia, els cilindres estaran més allunyats i separats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada