dimecres, 9 de juny del 2010

Jocs d'agrupació i d'estratègia

Els membres del Seminari de Formadors/es d'educació física Terres de l'Ebre va presentar el passat dissabte 5 de juny el llibre/dossier: Jocs d'agrupació i d'estratègia. Pràctica inclusiva i cooperativa.
El llibret és el resultat d'un any de treball dins d'aquest seminari i continua la col·lecció encetada el curs passat en que es va editar el llibre: Els jocs tradicionals a l'aula. Exemple d'aplicació pràctica.
En aquest nou treball els formadors han volgut treballar els jocs i la inclusivitat a l'aula, és per això que trobareu constants reflexions de com fer els jocs inclusius i cooperatius. Per a fer-nos una idea d'aquests termes han pres com a referència la definició de Susan Bray Stainback (2001):

“L’educació inclusiva és el procés pel qual s’ofereix a tots els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat per continuar essent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys/es, i juntament amb ells, dins l’aula”
És a partir d'aquesta reflexió que en el pròleg es justifica la redacció del llibre. Així hi llegim que Incloure vol dir tenir en compte a tothom i atès que a les classes d’Educació Física ens trobem amb alumnat ben diferent, pel que fa a capacitats, ritme, educació, cultura... i d’alguns d’ells també poden presentar alguna discapacitat física o psíquica, nosaltres ens hem animat a analitzar els jocs tenint en compte la diferència i pretenem que siguin una eina i recurs en el dia a dia de la nostra tasca docent.
Com tots sabem, plantejar els jocs des d’aquest aspecte (la diferència) implica aplicar diferents mètodes: jocs cooperatius, grups heterogenis i tot un llistat de possibilitats que ens donaran els jocs d’agrupació i estratègia.
La proposta no qüestiona els elements significatius de la definició de joc (font de xalera, espontaneïtat, aprenentatge...) però sí que intenta afegir-hi una dimensió cada cop més necessària a les nostres classes: la inclusivitat.
El professorat tenim a les mans la possibilitat de fer del joc una activitat motriu motivadora, participativa i en definitiva una eina d'inclusió. Des de la nostra vessant, com a docents d'Educació Física, la nostra aportació per una escola inclusiva se centra en la participació activa, constant, solidària, coeducativa, cooperativa i plural. Valors que en cap cas impliquen la pèrdua del sentit competitiu intrínsec en qualsevol activitat física i motriu.
El dossier, editat pels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, està dividit en dos grans apartats: Jocs de presentació i Jocs d'estratègia. En el primer s'enumeren i proposen un seguit de jocs per a fer grups i triar recollits al nostre territori. L'objectiu d'aquest apartat és donar a conèixer aquesta àmplia temàtica i animar als mestres i professors a fer una mica de recerca d'aquests.
El segon apartat, molt més ampli, està dedicat als jocs d'estratègia i es divideix en 4 blocs que contenen un total de 18 jocs diferents:
 • jocs d'ocupació i distribució de l'espai (inviten al diàleg, a l'estratègia, a la comunicació)
 • jocs de persecució (jocs per treballar la cursa, la velocitat, també la resistència, sense oblidar la inclusió)
 • jocs de punteria (jocs de llançament i precisió)
 • jocs d'amagar (grans jocs o jocs de llarga durada, ideals per a quan sortim de colònies amb els nostres alumnes)

Fitxa tècnica:

 • Títol: Jocs d'agrupació i estratègia
 • ISBN: 978-84-693-2466-0
 • Autors: José Carlos Arasa, Carlos Javier Blanch, Mª José Darder, Cinta Ejarque, Cinta Espuny, Cinta Galiana, Amèlia Montserrat, Juan Manuel Pallàs, Montserrat Trullén i Biel Pubill
 • Il·lustracions: Montse Gómez
 • Correcció lingüística: Àngels Pérez
 • Edita: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre.
 • Número pàgines: 59 pàgines apaisades i amb espiral, en blanc i negre i tapa a color.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada