dissabte, 29 d’octubre del 2016

Declaració de Verona

Al 2OO3, la UNESCO, a través de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat (PCI), reconeixia el paper fonamental de les "comunitats, grups i individus" en el procés de transmissió de coneixements i pràctiques constitutives del PCI.
Per primera cop en la història, els estats es dotaven d’una eina legal que els permetia construir polítiques culturals amb l’objectiu de fer prevaler el dret fonamental al reconeixement cultural. La UNESCO va escriure, aleshores, que "els jocs i els esports tradicionals són part del patrimoni immaterial i són un símbol de la diversitat cultural de les nostres societats."
Més endavant, al 2006, la UNESCO va posar promoure l’organització d’una consulta col·lectiva internacional reunint als principals actors involucrats en el procés de salvaguarda i recuperació dels jocs i esports tradicionals, amb l’objectiu de crear una plataforma internacional per a la promoció i desenvolupament dels esports i jocs tradicionals. Aquesta plataforma ha participat en la creació d’una xarxa global informal dels jocs i esports tradicionals que involucra les comunitats locals, experts, organitzacions no governamentals i institucions nacionals i internacionals.
Al 2OO9, després d’una reunió de la UNESCO a Teheran, un grup d’experts i d’organitzacions no governamentals internacionals va decidir crear el ITSGA (Associació Internacional d’Esports i Jocs Tradicionals), una organització formal representativa de la xarxa global dels JET.
Paral·lelament, en aquest sinergia, es van organitzar nombroses reunions i esdeveniments. Aquest fou el cas del gran festival internacional de jocs tradicionals Tocatì creat el 2OO3 a Verona, Itàlia. Aquesta reunió anual ha esdevingut, amb el pas dels darrers anys, un lloc de trobada per a molts agents locals, nacionals i internacionals, jugadors nens i adults, investigadors, docents, artistes, responsables polítics, etc.
Al 2O15, dins la dinàmica del gran moviment pel reconeixement del PCI i d’aquella que anima els jocs i esports tradicionals i autòctons, responsables de diverses organitzacions no governamentals nacionals i internacionals presents al festival Tocatì, van decidir donar un pas més redactant aquesta declaració de Verona, que serà promoguda arreu del món.
Aquesta declaració té per objectiu esdevenir una forta recomanació per a la introducció dels jocs i esports tradicionals i autòctons, en els programes escolars, així com dels valors que transmet com a PCI, de forma "que siguin una part integral de les estratègies nacionals de desenvolupament " tal com ho declara la UNESCO.
La declaració vol posar en valor i promoure, entre d’altres:
- Als actors, en la dimensió de la creativitat, en la confiança en sí mateixos, en la consciència ecològica i ciutadana.
- La diversitat cultural i els valors associats a ella
- La creació d’estructures que afavoreixin el benestar i la salut social, com les relacions i l’intercanvi intergeneracional, el diàleg intercultural en general.
- La bona feina i les pràctiques locals, memòria de les civilitzacions.
- I de forma més general, els vincles entre la transmissió del patrimoni cultural immaterial i el desenvolupament sostenible.

Organitzacions signatàries: International Traditional Sports & Games Association, International ICH NGOs Forum, International Society of Eastern Sports & Physical Education, Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels, Fédération Internationale des CEMEA.

2O de setembre de 2O15

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada